به هر سایت و شخصی واسه انجام پایان نامه ات اعتماد نکن واقعا آدم های بی وجدانی هستن که پولتو میگیرن ازت ولی کار فیک و تقلبی بهت میندازن