دوستم میگفت پولمو دادم به یه آقایی واسه انجام پایان نامه ام بعد از گذشت کلی زمان تازه فهمیده بود که سرش کلاه رفته و پایان نامه ای هم تحویل نگرفته!!!!!!!!!!!!


خیلی مواظب گرگ صفتان باشید دوستان من.......